Digital strategi, affär och förändring

Jag har startat Nimble & co för verksamheter som är i behov av att 
stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Nimble & co gör det möjligt genom att erbjuda spetskompetens inom digital strategi, marknadsföring och transformation. Via fyra fokusområden  hjälper Nimble & co verksamheter att uppnå den förändring och resultat de önskar att se.